EGYÉB KATALÓGUSOKKönyvtárunkról

BemutatkozásKözérdekű adatokA könyvtárosokKönyvtárhasználatBibliobox szolgáltatásGyűjteményekKönyvtári dokumentumok
Küldetésnyilatkozat
* Jövőkép
* Küldetésnyilatkozat

* Stratégiai terv
Gyermekkönyvtár

Iskolai Közösségi Szolgálat
Névadónkról
Fiókkönyvtárak

Régi honlap (Archív)

ArchívumElérhetőségeink

Címünk:
2890 Tata, Váralja u. 4.

Telefon/Fax:
06-34/ 380-281

Hivatalos e-mail:
konyvtar@mzsvktata.hu

Olvasószolgálati e-mail,
hosszabbítás:

olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

További elérhetőségek>>>

Lezárt pályázatok


TÁMOP 3.2.13 - Vár a könyvt@r


(Új Széchenyi terv)

 képekbenKüldetésnyilatkozat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár, a tudásalapú társadalom alapintézménye, az információs esélyegyenlőség és demokrácia helye.

Küldetése, hogy mindenki korlátozás nélkül hozzájusson a dokumentumok különféle típusaihoz, az információhoz a magyar és egyetemes kultúra valamint a gazdaság valamennyi területén. Tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és könyvtárkultúrához kapcsolódó értékeket, felismeri és használja az új technológiákat, együttműködik országos és régiós könyvtári hálózatokkal és rendszerekkel, a helyi kulturális és gazdasági szervezetekkel.

Városi nyilvános könyvtárként - a központi könyvtár és a fiókjai - a városban jelentkező könyvtári igények kielégítésére törekszik a szórakoztató irodalomtól a tudományos információig.

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, amelyeket a felhasználók igényeihez alakít, jól felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.


Mindezek segítségével támogatja:

• az életen át tartó tanulást

• az oktatás különböző szintjein tanulókat

• a szabadidő hasznos eltöltését

• a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását

• a város és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak bemutatását

• a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését

• a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését

Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul városa sajátos arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket.


A KÖNYVTÁR JÖVŐKÉPE VÍZIÓ

Mert az álmok kellenek…

Tatán a városi könyvtár tíz év múlva vezető szerepet fog betölteni az információs szolgáltató intézmények között. Megőrizve hagyományos könyvtári funkcióit, teret hódít az elektronikus tájékoztatásban is.

Tíz év alatt sok ezer látogató keresi fel személyesen intézményünket, ugyanakkor megnő azoknak a virtuális látogatóknak a száma is, akik kihasználják az addig teljesen kiépülő on-line kapcsolat nyújtotta lehetőségeket. Új rétegeket szólít meg a könyvtár, ezáltal bővül a felhasználók köre.

A könyvtárban legalább 20 multimédiás személyi számítógép várja az internetezni vágyó diákokat, nyugdíjas és aktív dolgozó látogatóinkat. A civil szféra itt találja meg a rá vonatkozó jogszabályokat, a koordináció lehetőségeit. Hazai és külföldi turisták fordulnak hozzánk tájékozódni a város kulturális lehetőségei iránt. Megnő azoknak a száma, akik szabadidejük zömét itt töltik.


A legtöbben továbbra is a hagyományos dokumentumokat kölcsönzik ki, könyveket, folyóiratokat olvasgatnak a tágas, világos olvasótermünkben, a magazinokat, napilapokat forgatják a földszinti Magazinolvasóban. A nyomtatott dokumentumok mellett azonban sokkal nagyobb arányban lesznek jelen az elektronikus adathordozók, a különféle adatbázisok. A CD-ROM-ok belépnek a mindennapok világába a tanulás terén.

A szakkönyvek, a szakirodalom keresettsége megnő, az információk iránti igény hihetetlenül felgyorsul, hiszen a „gyorsuló időben” az információ minél hamarabbi megszerzése fontos, és versenyelőnyt jelenthet.

Ebben az elgépiesedett világban növekszik az igény a személyes kapcsolatot feltételező hagyományos könyvtáros - olvasó viszony iránt. Ezért a korszerű szolgáltatások bevezetése mellett igyekszünk megtartani könyvtárunk családias, közvetlen hangvételű légkörét.

Közkedvelt szolgáltatásunk lesz, amikor a felhasználók, az olvasók az otthonukból veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Számítógépen keresztül böngésznek a katalógusunkban, e-mailen kéretik meg velünk a dokumentumokat az ország különböző pontjairól, így tudakolják meg, hogy egy-egy adott könyv a rendelkezésükre áll-e.

Az egyik leglátogatottabb részlegünk a Közhasznú Információs Részleg lesz. Nemcsak az emberek közérdekű tájékoztatása lesz a feladata, hanem szerepe lesz az új szolgáltatások bevezetésében, a piackutatásban, a kereslet-kínálat feltérképezésében.

A gyönyörű, két emeletes, 1500 m2-es könyvtárba élvezet lesz bejönni.

A földszinten a Hírlapolvasó mellett működik a Regisztrációs pult, ahol a beiratkozások mellett a felnőtt és gyermekrészleg kölcsönzési adminisztrációja is folyik.

A mozgáskorlátozottaknak (átmenetileg) külön terminál biztosítja a dokumentumok kiválasztásának lehetőségét, míg az épület akadálymentesítése is valóra válik. A kiszolgáló egységek kielégítik mind a könyvtárosok (konyha, öltöző, irodahelységek), mind a mozgáskorlátozottak (mosdó) igényeit.

Az intézmény működési, tárgyi feltételeinek fő bázisát továbbra is a fenntartó biztosítja költségvetési támogatás formájában. Emellett egyre nagyobb anyagi támogatást tudunk előteremteni az EU-s pályázatok jóvoltából. Több eredményes projekt részese lesz a könyvtár tíz év alatt, amelyek meghatározóak lesznek a könyvtár életében.

Kihívások: változásra ösztönző külső körülmények

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnak (is) új társadalmi kihívásokkal kell szembesülnie. Ezért a könyvtár 2008-2013. közötti stratégiai terve - összhangban az országos könyvtárpolitikai trenddel, az alábbi változásokkal és azok menedzselésével számol:

  • Az információs infrastruktúra és dokumentum ellátás fejlesztése;
  • A minőségfejlesztés és minőségbiztosítás bevezetési feltételeinek megteremtése;
  • A könyvtárosok továbbképzési ütemezése;
  • A könyvtárosok és könyvtárhasználók partnerkapcsolatának fejlesztése.


KÜLDETÉSNYILATKOZAT


„ A Könyvtár nem a Tudás Vára, hanem a Megtudás háza”

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy a város és vonzáskörzetében élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse.

Segítse a szabadidő hasznos eltöltését, vállalja fel az élethosszig tartó tanulás segítését felhasználói körében.

A könyvtár adjon lehetőséget azon készségek elsajátításához, amelyek lehetővé teszik a könyvtárban rendelkezésre álló számítástechnikai és egyéb, a tájékoztatásban szerepet játszó eszközök aktív használatát.

Törekedjünk a közéletben való részvétel, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészetek kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosítására.

A könyvtár segítse mindazokat, akik az oktatás különféle formáiban vesznek részt.


STRATÉGIAI TERV

A fejlesztést befolyásoló tényezők:

A könyvtár SWOT-elemzése ( 2010)


Erősségek

Fejlesztendő területek

* Empátia

* Családias kapcsolatok

* Napi rutin

* A munkatársak felsőfokú szakirányú végzettségűek

* A számítógépes állomány feldolgozás 60%-os

* A költségvetés biztosítja a folyamatos állománygyarapítást

* A rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják

* Informatikai szolgáltatások

* Célcsoport bővítése

* Könyvtári térkihasználtság növelése

* Akadálymentesítés

* működési feltételek javítása (helyhiány, zsúfoltság)


* Információs rendszer

*  A minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása

* Marketing

n  Folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetőségével

* Új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése

* Képzés

* Olvasói informálódási
szokások változása

* A városfejlesztési koncepcióban nem szerepel a könyvtár helyhiány gondjának rövidtávú megoldása

* A hajléktalanok és munkanélküliek számának növekedése, megjelenése a könyvtárakban új, szociális feladatokat ró a könyvtárakra

* A fenntartói források egyre inkább elégtelenek a megnövekedett szakmai feladatok ellátására, a technikai fejlesztésekre, működtetésére és karbantartására

Lehetőségek

Veszélyek

Stratégiai célok

Prioritások

  1. Esélyegyenlőség biztosítása az információs szükségletek és igények kielégítése terén;
  2. Az információs jogok és önrendelkezési jogok legteljesebb tiszteletben tartása;
  3. A városban és a kistérségben élők munkaerőpiaci felkészültségének növelése és –önértékelés fejlesztése az élethosszig tartó tanulás támogatására.
  4. A könyvtár szolgáltatásainak elektronikus támogatása és elérhetősége
  5. Költséghatékony működés

Célok

1. 2012-ig a könyvtár legyen minden városlakó számára akadálymentesen megközelíthető vagy elérhető (legalább virtuálisan), a könyvtári alapszolgáltatásokat továbbra is minden városi és kistérségi polgár igénybe vehesse, úgy, hogy ez aránytalan terhet ne rójon rájuk.

2. 2013-ig a könyvtár alakítson ki egy olyan közhasznú információs rendszert, amelyik alkalmas arra, hogy az állampolgárok a közügyek és hivatalos ügyek intézésében irányadó útmutatást, a városlakók a mindennapi élethelyzetek megoldásában és teendők ellátásában gyors és szakszerű segítséget kapjanak.

3. 2013-ig a könyvtár katalógusrendszere, a kölcsönzési rendszer, az előjegyzési rendszer legyen Interneten on-line elérhető.

4. Ennek érdekében 2012-ig történjen meg a könyvtári állomány legalább 60 %-ának elektronikus nyilvántartása, a könyvtár összekapcsolása a legfontosabb 5-7 tartalom-szolgáltatóval. A helyi jelentőségű könyvtári dokumentumok legalább 20%-a teljes terjedelmében kerüljön digitalizálásra.

5. A felhasználóképzés folyamatossá tétele.

6. Mindennek eléréséhez teremtsük meg a könyvtári intézményi célok és a munkatársi egyéni célok összhangját. Kollégánk legyen érdekelt abban, hogy a könyvtár céljai teljesüljenek, hiszen akkor a saját, egyéni céljai is teljesülnek és fordítva

2013. július 5.

Összeállította: Sinkó Ildikó, igazgató

Eseménynaptár
<
>
<
>
Nyitva tartás

FELNŐTT RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

9:00-19:00
9:00-19:00
Szünnap
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-13:00
Zárva

GYERMEK RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

14:00-18:00
14:00-18:00
Szünnap
14:00-18:00
14:00-18:00
9:00-12:00
Zárva

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

JÁTÉK
Helytörténet

Szakdolgozatok

Előadások anyagai

Szócikkek


Letölthető könyvek

Régi folyóiratok3co