EGYÉB KATALÓGUSOKKönyvtárunkról

BemutatkozásKözérdekű adatokA könyvtárosokKönyvtárhasználatBibliobox szolgáltatásGyűjteményekKönyvtári dokumentumok
Küldetésnyilatkozat
* Jövőkép
* Küldetésnyilatkozat

* Stratégiai terv
Gyermekkönyvtár

Iskolai Közösségi Szolgálat
Névadónkról
Fiókkönyvtárak

Régi honlap (Archív)

ArchívumElérhetőségeink

Címünk:
2890 Tata, Váralja u. 4.

Telefon/Fax:
06-34/ 380-281

Hivatalos e-mail:
konyvtar@mzsvktata.hu

Olvasószolgálati e-mail,
hosszabbítás:

olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

További elérhetőségek>>>

Lezárt pályázatok


TÁMOP 3.2.13 - Vár a könyvt@r


(Új Széchenyi terv)

 képekbenKönyvtárhasználat

Kedves Olvasónk!

Kérjük, olvassa el 2012-től érvényben lévő legfontosabb szabályainkat!

Általános szabályok

 • A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást.
 • A könyvtár területén a mobiltelefon használata tilos.
 • A könyvtár használója tiszta, közösséghez méltó öltözékben, ápoltan jelenjen meg a könyvtárban.
 • Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat.
 • A könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani.
 • A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, több alkalommal rongáltan, további használatra nem alkalmas állapotban hozza vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi.

A könyvtárhasználat feltételei

 • A beiratkozás egy vagy fél évre szól.
 • Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek könyvtári, múzeumi és a levéltári dolgozóknak; rendszeres szociális segélyben részesülőknek.
 • A beiratkozási díjból 50 %-os kedvezményt kapnak a 16 év feletti érvényes (nappali és levelező) diákigazolvánnyal rendelkezők nyugdíjasok; pedagógusok.
 • A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjai a hangoskönyveket ingyenes beiratkozás mellett kölcsönözhetik. A jogosultságot minden esetben igazolni kell.

DÍJTÉTELEK

Alapszolgáltatás: A könyvtári dokumentumok helyben használata, könyvtárlátogatás

díjtalan

Kölcsönzési szolgáltatás

 • nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők, nappali és levelező tagozatos hallgatók számára:

700 Ft/év
350 Ft/félév

 • aktív korúaknak:

1500 Ft/év
750 Ft/ félév

 • Tata kártyával rendelkezők:

-10% kedvezmény Ft/év/félév

Emelt szintű szolgáltatások (III. szint)

700 Ft /hó

 1. A beiratkozáskor kapott olvasójegy másnak át nem adható, az esetleges visszaélésekből adódó károkért a tulajdonosa felel. Elvesztését be kell jelenteni. Az olvasójegy pótlása térítésköteles (300 Ft).
 2. A könyvtár az óvodás, általános- és középiskolás beiratkozóktól szülői jótállási nyilatkozatot kér. A jótálló aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését, ha azokat a beiratkozó nem teljesíti.
 3. Az olvasóterembe kizárólag a jegyzeteléshez szükséges eszközöket és a személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni.


A könyvtár főbb szolgáltatásai a következők:

 • Könyvtári dokumentumok helyben használata, meghatározott részének kölcsönzése.
 • Dokumentumok előjegyzése (100 Ft/könyv, teljesítéskor fizetendő)
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás
 • Fénymásolat készítése
 • Számítógépes szolgáltatások
 • Egyéb szolgáltatások (spirálozás, laminálás, szkennelés)


Kölcsönzés meghosszabbítása

A beiratkozott olvasók meghatározott jelszóval naprakészen követhetik saját kölcsönzéseiket az interneten keresztül a www.mzsvktata.hu oldalon. Hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon: 06 34/380-281, vagy e-mailben: olvasoszolgalat@mzsvktata.hu (felnőtt könyvtár); gyerek@mzsvktata.hu (gyerekkönyvtár).


Miből mennyi kölcsönözhető?

 • 6 db könyvet kölcsönözhetnek,
 • 6 db-ot a folyóiratok régebbi számaiból (az utolsó két szám kivételével)
 • Kézikönyveket csak zárástól nyitásig lehet kölcsönözni, legfeljebb 2 db-ot.
 • AV tagsághoz kötötten:
  • 1 db CD-ROM-ot,
  • 2 db DVD-t,
  • 2 db hangoskönyvet,
  • 6 db CD-t

Kölcsönzési határidők

 • Könyvek: 30 nap, mely két alkalommal hosszabbítható telefonon, e-mailen keresztül is, ha nincs az adott dokumentumra előjegyzés (az „egy hétre kölcsönözhető könyvek” max. egyszer hosszabbíthatók).
 • Kézikönyvek: zárástól nyitásig
 • Folyóiratok régebbi számai: 7 napra
 • CD-ROM-ok: 7 napra
 •  DVD-k: 1 napra
 • CD-k, hangoskönyvek: 7 napra
 • Az AV tagsághoz kötött dokumentumok maximum egyszer hosszabbíthatók. A helyismereti gyűjteményből dokumentum nem kölcsönözhető, csak helyben és korlátozottan, az igazgató engedélyével használható.


Eljárás késedelem esetén

Az 1 hónapra kölcsönözhető könyveknél késedelem esetén 10 nyitvatartási nap eltelte után a könyvtár felszólítja a kölcsönzőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására. Ezt követően 10 nap után 2. felszólítást, majd újabb 10 nap elteltével 3. felszólítást küld részére tértivevényes levél formájában. Az intézmény a postára adástól számított 30. nap eltelte után köteles bírósághoz fordulni.

A rövid (1-7 napos) határidőre kölcsönzött dokumentumok esetén az intézmény az első felhívás kibocsátásával nem várja meg a 10 nap elteltét, hanem annak elküldéséről a lejárati napot követő első munkanapon intézkedik.

Késedelmi díjtételek

könyvek 10 nyitvatartási napon túl
+ Postaköltség térítés

10 Ft/könyv/nap+150,-Ft/ felszólításonként

folyóirat 1 nyitvatartási napon túl

10 Ft/db/nap

korlátozottan kölcsönözhető könyvek késedelmes visszahozása esetén

100 Ft/nap

Kézikönyvek, segédkönyvtári könyvek késedelmes visszahozása esetén

200 Ft/ nap

emelt szintű szolgáltatáskor hangzó dokumentum (CD, hangoskönyv)

1 nyitvatartási napon túl

100 Ft/db/nap

emelt szintű szolgáltatáskor vizuális dokumentum (DVD)
1 nyitvatartási napon túl

100 Ft/db/nap

Könyvtárközi kölcsönzés útján beszerzett dokumentumok késedelmes visszahozása esetén

500,- Ft/nap/db


Eseménynaptár
<
>
<
>
Nyitva tartás

FELNŐTT RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

9:00-19:00
9:00-19:00
Szünnap
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-13:00
Zárva

GYERMEK RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

14:00-18:00
14:00-18:00
Szünnap
14:00-18:00
14:00-18:00
9:00-12:00
Zárva

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

JÁTÉK
Helytörténet

Szakdolgozatok

Előadások anyagai

Szócikkek


Letölthető könyvek

Régi folyóiratok3co